Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

Djelokrug rada:

(1) Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova:
1. predlaže Gradskoj skupštini imenovanje i preimenovanje ulica, trgova i drugih javnih površina te njihovo ukidanje u suradnji s mjesnim odborima, gradskim četvrtima, znanstvenim i drugim ustanovama;
2. razmatra prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma i imena osoba u Fond imena javnih površina te odlučuje o njihovu uvrštenju u Fond imena.
(2) Odbor donosi pravila o ustrojstvu i vođenju Fonda imena te drugim pitanjima u vezi s radom Odbora.
 

Pravila o radu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova te ustrojstvu i vođenju Fonda imena javnih površina (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/24)
 

Sastav Odbora:
 
Rada Borić, predsjednica
Teodor Celakoski, član
Tomislav Domes, član
Davorka Moslavac Forjan, članica
Marko Sladoljev, član
 

Kontakti:

osoba za kontakt: Aleksandra Šujica

e-mail adresa: aleksandra.sujica@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1911
telefaks: 01 610 0097