Statistički podaci


Prikazani su statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi prema:
  • zastupljenosti spolova
  • raspodjela mandata
  • dobnim skupinama
  • obrazovnoj strukturi