Marija Brajdić VukovićOsobni podaci:
Rođena: 25. 8. 1976., Zagreb
 
Obrazovanje: VSS
  • izv. prof. dr. sc.
 
Pripadnost političkoj stranci:
  • Zagreb je naš!
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednica Odbora za mandatna pitanja, izbor i imenovanja
  • predsjednica Etičkog odbora
  • članica Odbora za gospodarstvo, ekološku održivost i poljoprivredu
Kontakt: