Klubovi

U Gradskoj skupštini osnovani su:
 
Gradski zastupnici Otto Barić, Ivica Lovrić, Zorislav-Antun Petrović, Miroslav Škoro, Dina Vasić i Nikola Vukobratović, nisu članovi niti jednog kluba gradskih zastupnika.