Klubovi

U Gradskoj skupštini osnovani su:
 
Gradski zastupnici Zorislav-Antun Petrović, Nenad Predovan, Miroslav Škoro, Dina Vasić i Nikola Vukobratović, nisu članovi niti jednog kluba gradskih zastupnika.