Klub gradskih zastupnika Možemo!, Zagreb je naš!, Nova ljevica, Zelena alternativa - OraH

predsjednica:  Marina Ivandić

članovi:

Branko Ančić
Damir Bakić
Rada Borić
Gordan Bosanac
Marija Brajdić Vuković
Teodor Celakoski
Tomislav Domes
Robert Faber
Iva Ivšić
Ivana Kekin
Marta Kiš
Marija Krnić
Vilim Matula
Jelena Miloš
Tihomir Milovac
Zorislav-Antun Petrović
Ana Profeta
Marijana Rimanić
Mauro Sirotnjak
Marijana Sumpor
Daniela Širinić
Marin Živković