Joško KlisovićOsobni podaci:
  • Rođen: 26. 8. 1968.
Pripadnost političkoj stranci:
  • Socijaldemokratska partija Hrvatske
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za javna priznanja
  • član Odbora za mandatna pitanja, izbor i imenovanja
  • član Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Kontakt:
  • administrativna tajnica predsjednika: Andreja Lovrinčević
  • adresa: Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
  • telefon: 01/610-1901
  • telefaks: 01 610 1904
  • e-mail: predsjednik-skupstine@zagreb.hr