Javni natječaj za podnošenje prijedloga za Nagradu Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost

24.03.2012.
Javni natječaj za podnošenje prijedloga za Nagradu Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost

    

REPUBLIKA HRVATSKA 
GRAD ZAGREB 
GRADSKA SKUPŠTINA 
Odbor Gradske skupštine za javna priznanja

 
Na temelju članka 23.b Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09 i 3/10), Odbor Gradske skupštine za javna priznanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost

1. Nagrada Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost dodjeljuje se učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu te učenicima od 1. do 4. razreda srednjih škola u Gradu Zagrebu koji su svojim djelovanjem znatno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.

2. Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost su:
- sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja,
- doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,
- suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,
- ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,
- uzorno vladanje kandidata.

3. Prijedlog, odnosno kandidaturu za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mogu podnijeti osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu.

4. Prijedlog, odnosno kandidatura za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mora sadržavati:
- osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje),
- podatke o predlagatelju (naziv i adresa škole),
- obrazloženje prijedloga,
- raspoloživu dokumentaciju,
- presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu,
- preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika.

5. Rok za podnošenje prijedloga je do 4. svibnja 2012. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

6. Prijedlozi se podnose Odboru Gradske skupštine za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom:

"PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE LUKA RITZ – NASILJE NIJE HRABROST – NE OTVARAJ."