Iva Ivšić
Osobni podaci:
Rođena: 27. 11. 1981., Sisak
 
Obrazovanje: VSS
  • diplomirana kineziologinja
 Pripadnost političkoj stranci:
  • Zagreb je naš!
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • članica Odbora za socijalnu skrb
  • članica Odbora za obrazovanje i sport
  • članica Odbora za mjesnu samoupravu
Kontakt:
e-mail: iva.ivsic@gmail.com, iva.ivsic@zagreb.hr