Igor PeternelOsobni podaci:
Rođen: 20. 7. 1972., Zagreb
 
Obrazovanje: VSS
  • dr. sc.
 Pripadnost političkoj stranci:
  • Domovinski pokret
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • član Odbora za mandatna pitanja, izbor i imenovanja
  • član Gradske koordinacije za ljudska prava
Kontakt: