Gradska koordinacija za ljudska prava

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2017. - 2021.
 

Djelokrug rada:

  1. prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba i razmatra ih na sjednicama;
  2. upozorava nadležna upravna tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te predlaže rješenja;
  3. prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava Koordinacija može odrediti užu radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s određenih stručnih područja, a koji nisu članovi Koordinacije; radna skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava rješenja određenog problema;
  4. predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava;
  5. probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini, upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava;
  6. održava redovite sjednice, u pravilu, jedanput mjesečno, a najmanje jedanput u tri mjeseca; prema potrebi, sazivaju se izvanredne ili hitne sjednice;
  7. otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina;
  8. prema potrebi, surađuje s Pučkim pravobraniteljem.


Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/0117/03 i 16/09).
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Sonja König

članovi:

Renato Petek
Radenko Tomić
Darko Katuša
Vojin Perić
Nura Ismailovski
Etna Nikić
Maja Čižić
Urša Raukar-Gamulin