ARHIVA SAZIVA 2017. - 2021.

Nakon izbora provedenih 21. svibnja 2017. konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 10. srpnja 2017.
 
Stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 39/21) 15. travnja 2021. prestao je mandat gradskim zastupnicima.
 
Rubrika "Arhiva saziva 2017. - 2021." sadrži brojne informacije koje se odnose na cijelo mandatno razdoblje.
 
 
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 16. 4. 2021.
 
 
Predsjednik   Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o predsjedniku Gradske skupštine.

Potpredsjednici   Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o potpredsjednicima Gradske skupštine: Ani Stavljenić-Rukavina, Jozi Milićeviću, Krešimiru Kartelu i Mateju Mišiću.

Gradski zastupnici     Sadrži podatke o: gradskim zastupnicima, gradskim zastupnicima kojima je mandat u mirovanju, gradskim zastupnicima kojima je prestao mandat i njihovim zamjenicima, klubovima gradskih zastupnika, statističkim podacima o gradskim zastupnicima te političkim strankama u Gradskoj skupštini.

Radna tijela   Sadrži podatke o popisu radnih tijela, djelokrugu rada i članstvu.

Sjednice    Gradske skupštine     Sadrži arhivu dnevnih redova sjednica Gradske skupštine te sjednica radnih tijela, zapisnike sjednica Gradske skupštine, arhivu postavljenih zastupničkih pitanja i danih prijedloga na sjednicama Gradske skupštine, u prijepisu fonografskog zapisa te odgovorima na zastupnička pitanja i prijedloge u pisanom obliku, arhivu postavljenih zastupničkih pitanja i danih prijedloga izvan sjednica Gradske skupštine u 2021. godini u pitanjima u pisanom obliku te odgovorima na zastupnička pitanja i prijedloge u pisanom obliku, arhivu povučenih prijedloga, mandatnim pitanjima, ostalim informacijama, mogućnost preuzimanja materijala sjednica Gradske skupštine, obavijesti o objavi akata i pregled nazočnosti gradskih zastupnika na pojedinoj sjednici Gradske skupštine.