ARHIVA SAZIVA 2013. - 2017.

Nakon izbora provedenih 19. svibnja 2013. konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 20. lipnja 2013.

Stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 44/17) 20. travnja 2017. prestao je mandat gradskim zastupnicima.

Rubrika "Arhiva saziva 2013. - 2017." sadrži brojne informacije koje se odnose na cijelo mandatno razdoblje.


Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 19. 4. 2017.

 
Predsjednik   Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o predsjedniku Gradske skupštine.

Potpredsjednici   Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o potpredsjednicima Gradske skupštine: Jeleni Pavičić Vukičević, Vesni Sudar, mr. sc. Nenadu Matiću i Davoru Bernardiću.

Gradski zastupnici     Sadrži podatke o: gradskim zastupnicima, gradskim zastupnicima kojima je mandat u mirovanju, gradskim zastupnicima kojima je prestao mandat i njihovim zamjenicima, o političkim strankama čiji su predstavnici bili izabrani u Gradsku skupštinu, klubovima gradskih zastupnika, statističkim podacima o gradskim zastupnicima te političkim strankama u Gradskoj skupštini.

Radna tijela   Sadrži podatke o popisu radnih tijela, djelokrugu rada i članstvu.

Sjednice    Gradske skupštine     Sadrži arhivu dnevnih redova sjednica Gradske skupštine te sjednica radnih tijela, zapisnike sjednica Gradske skupštine, arhivu postavljenih zastupničkih pitanja i danih prijedloga, u prijepisu fonografskog zapisa te odgovorima na zastupnička pitanja i prijedloge u pisanom obliku, arhivu povučenih prijedloga, mogućnost preuzimanja materijala sjednica Gradske skupštine, obavijesti o objavi akata i pregled nazočnosti gradskih zastupnika na pojedinoj sjednici Gradske skupštine