ARHIVA SAZIVA 2009. - 2013.


Nakon izbora provedenih 17. svibnja 2009. konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 17. lipnja 2009.

Stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 44/13) 18. travnja 2013. prestao je mandat gradskim zastupnicima.

Rubrika "Arhiva saziva 2009. - 2013." sadrži brojne informacije koje se odnose na cijelo mandatno razdoblje.


Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 17. 4. 2013.

 
Predsjednik    Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o predsjedniku Gradske skupštine.

Potpredsjednici      Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o potpredsjednicima Gradske skupštine: mr. sc. Tatjani Holjevac, Morani Paliković-Gruden, dr. sc. Josipu Kregaru i Daniri Bilić.

Gradski zastupnici      Sadrži podatke o: gradskim zastupnicima, gradskim zastupnicima kojima je mandat u mirovanju, gradskim zastupnicima kojima je prestao mandat i njihovim zamjenicima, o političkim strankama čiji su predstavnici bili izabrani u Gradsku       skupštinu, klubovima gradskih zastupnika i statističkim pokazateljima o gradskim zastupnicima.

Radna tijela     Sadrži podatke o popisu radnih tijela i članstvu.

Sjednice Gradske skupštine     Sadrži djelomičnu arhivu dnevnih redova sjednica te djelomičnu arhivu postavljenih zastupničkih pitanja i danih prijedloga, u prijepisu fonografskog zapisa te odgovorima na zastupnička pitanja i prijedloge u pisanom obliku.

Zapisnici sjednica Gradske skupštine     Sadrži zapisnike sjednica Gradske skupštine.