ARHIVA SAZIVA 2005. - 2009.

Nakon izbora provedenih 15. svibnja 2005. konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba održana je 14. lipnja 2005.
 
Stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 46/09) 15. travnja 2009. prestao je mandat gradskim zastupnicima.
 
Rubrika "Arhiva saziva 2005. - 2009." sadrži brojne informacije koje se odnose na cijelo mandatno razdoblje.
 
 
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 15. travnja 2009.

 
Predsjednik       Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o predsjedniku Gradske skupštine.

Potpredsjednici Sadrži podatke o izboru i ovlastima te o potpredsjednicima Gradske skupštine.

Gradski zastupnici                                      Sadrži podatke o: gradskim zastupnicima, gradskim zastupnicima kojima je mandat u mirovanju, gradskim zastupnicima kojima je prestao mandat, gradskim zastupnicima koji su podnijeli ostavke i njihovim zamjenicima, o političkim strankama čiji su predstavnici bili izabrani u Gradsku skupštinu i statističkim pokazateljima o gradskim zastupnicima.

Radna tijela        Sadrži podatke o popisu radnih tijela.

Zapisnici
sjednica
             
Sadrži zapisnike sjednica Gradske skupštine.