Ana ProfetaOsobni podaci:
Rođena: 27. 5. 1975., Knin
 
Pripadnost političkoj stranci:
  • Zagreb je naš!
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • članica Odbora za predstavke i pritužbe
Kontakt: