Aktivnosti na području međugradske i međunarodne suranje

Temeljem Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2022., što ga je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 6. sjednici, 10. prosinca 2021., polazeći od potrebe sustavnog promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa s odgovarajućim jedinicama područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i drugim državama, te potrebe za transparentnim i usuglašenim djelovanjem gradonačelnika, gradskih upravnih tijela i Gradske skupštine, pri utvrđivanju Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2022. osobita pozornost je, kroz multilateralne i bilateralne aktivnosti Grada Zagreba, posvećena ciljevima, mjerama i aktivnostima gradonačelnika, gradskih upravnih tijela i Gradske skupštine u sljedećim područjima:
- Prepoznatljivost i povezanost Grada Zagreba;
- Socioekonomska otpornost grada;
- Energetska i zelena transformacija;
- Održiva urbana i regionalna mobilnost i urbana sigurnost;
- Modeli dobrog upravljanja;
- Transparentnost i participacija građana u upravljanju;
- Digitalizacija;
- Razvojna suradnja;
- Promicanje ljudskih prava;
- Humanitarna pomoć;
- Obnova i revitalizacija povijesnog i kulturnog nasljeđa.
 
Gradska skupština Grada Zagreba u okviru svojih nadležnosti izvršava obveze provodeći aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje s ciljem daljnjeg doprinosa rješavanju aktualnih izazova u Gradu Zagrebu.
 
Razmjena iskustava i mišljenja, dobrih praksi, analitičkih i drugih podataka jedan je od načina kojima se nastoji u Gradu Zagrebu osmisliti nova, moderna, učinkovita i održiva rješenja. 
Iskustva te mnogobrojna rješenja koja su druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave već implementirale kao i prijedlozi i rješenja koja su bile predmet rasprava i tema mnogih multilateralnih konferencija pružaju Gradu Zagrebu mogućnost prikupljanja i primijene najboljih rješenja naravno uz uvažavanje specifičnosti Grada Zagreba.
 
Ova vrsta aktivnosti do sada je realizirana s gradovima Sofija (Bugarska), Mainz (Njemačka), Brno (Češka), Lisabon (Portugal), Beč (Austrija), Pariz (Francuska), Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Milano (Italija) te u Republici Hrvatskoj s Krapinsko-zagorskom županijom i gradovima Umag, Pregrada, Omiš, Pula, Zabok i Ploče.


Međugradska i međunarodna suradnja