75. izložba - od 28.8. do 31.8.2018. - Hrvatska udruga likovnih umjetnika i kritičara