72. izložba - od 8.12. do 15.12.2017. - Udruga Ozana