71. izložba - od 3.10. do 13.10.2017. - Hrvatska udruga likovnih umjetnika i kritičara