68. izložba - od 3.4. do 18.4.2017. - Udruga Pasionska baština