60. izložba - od 27.3. do 7. 4. 2015. - Udruga Pasionska baština