59. izložba - od 21.3. do 26.3.2015. - Hrvatska udruga likovnih umjetnika i kritičara