49. IZLOŽBA - OD 17. DO 31.5.2012. GODINE - MARINA VUKMANMARINA VUKMAN,

rođena je 1985. godine u Zagrebu. Na nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirala je 2009. godine. Zaposlena je kao profesorica likovne kulture u osnovnoj školi. Živi i radi u Zagrebu.

Članica je HDLU-a.

U Galeriji se predstavila izložbom skulptura.