48. sjednica Gradske koordinacije za ljudska prava