48. IZLOŽBA - OD 13. DO 22.3.2012. GODINE - MARINA PAULENKA


 

MARINA PAULENKA,
 

rođena je 1985. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Katedri za primijenjenu i umjetničku fotografiju Grafičkog fakulteta, smjer dizajn grafičkih proizvoda, u Zagrebu. Organizatorica je međunarodnog festivala fotografije Organ Vida i koproducentica Open Showa Zagreb. Živi i radi u Zagrebu.

Članica je HDLU-a i HDD-a.

U Galeriji se predstavila izložbom fotografija.