43. izložba - od 16. do 29.12.2010. godine - FRIKAFRIKA,

Ika Peraić i Fredrich Joseph Marohnic kolaborativni projekt.

Ika Peraić je rođena u Zagrebu, gdje je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti kiparstvo 2004. u klasi prof. Damira Mataušića.

Članica je HDLU-a i HZSU-a.

Fredrich Joseph Marohnic je rođen u Niagara Fallsu, Kanada. Diplomirao je Film Porduction ana Confederation Collegeu, Thunder Bay i studirao filozofiju na York Universityu, Toronto.

U Galeriji su se predstavili video instalacijama i svjetlosnim objektima.