41. izložba - od 19.5. do 2.6.2010. godine - IVANA VULIĆIVANA VULIĆ,

rođena je 1978. u Zagrebu.
2002. - 2006. Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, slikarski odsjek, klasa prof. emeritusa Đure Sedera.
2005. Akademija za umjetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu, slikarska klasa prof. Stanislava Diviša.
1997. - 2001. Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, smjer Produkt dizajn.
Članica je HDLU-a.

U Galeriji se predstavila izložbom slika.