37. izložba - od 3. do 13.3.2009. godine - KAROLINA PERNAR
KAROLINA PERNAR,

rođena je u 1978. godine u Zagrebu. Završila je školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, odjel Dizajn metala, a u Perugi, Italija, specijalizirala je zlatarstvo na Consorzio Futuro. 2004. diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Pietro Vannucci u Perugi, a iste godine je završila i Školu za umjetničku obradu metala TAM u Pesaru-Urbino.

U Galeriji se predstavila izložbom skulptura.