2. izložba - od 27.5. do 9.6.1999. godine - DRAGICA ANTOLOVIĆDRAGICA ANTOLOVIĆ,

rođena je 1962. godine u Maglaju, BiH, 1988. diplomirala likovnu umjetnost na Pedagoškom fakultetu u Rijeci u klasi prof. Antona Depopea. Živi i djeluje u Zagrebu.

U Galeriji se predstavila kolažiranim radovima reljefne strukture zgusnute nakupinama svijenih novinskih stranica.