12. izložba - od 10. do 20.10.2002. godine - PETRA FARACPETRA FARAC,

rođena je 1980. godine u Dubrovniku, diplomirala je 2002. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Igora Rončevića. Živi i djeluje u Zagrebu i Dubrovniku.

U Galeriji se predstavila portretima kontroverzija i apsurda aktualnog svijeta pod nazivom Onassis-Lauda.