Dina VasićOsobni podaci:
Rođena 22. 1. 1985., Zagreb

Obrazovanje: VSS
  • MBA
  • diplomirana ekonomistica
  Pripadnost političkoj stranci:
  • nestranačka
 Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • članica Odbora za financije
  • članica Odbora za sprečavanje sukoba interesa
Kontakt: