Odbor za zdravstvo

21.11.2012.
Odbor za zdravstvo

Odbor za zdravstvo na 38. sjednici,razmotrio je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015.
- Prijedlog programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013. i
- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2013.
* prvo čitanje - prethodna rasprava, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor nije podržao (s 4 glasa "suzdržana") Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013. za prvo čitanje - prethodnu raspravu na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.

Odbor je zaključio da je iznos financijskih sredstava koja je predlagatelj osigurao za podmirenje dugovanja zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb (8.000.000,00 kn) nedopustivo mali u odnosu na iznos dugovanja (oko 50.000.000,00 kn) te da predlagatelj treba osigurati veća financijska sredstva za tu namjenu jer je to obveza Grada Zagreba kao osnivača. To je potrebno što prije uskladiti s obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske prošlog tjedna u saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o sanaciji javnih ustanova, sukladno kojemu su osnivači javnih ustanova dužni sami provesti programe sanacije, a ako to ne mogu, moraju u roku od 30 dana pozvati u pomoć Vladu. U razdoblju dok se provodi sanacija, osnivač gubi sva svoja prava koja prelaze na Vladu i resorne ministre, a predviđeno je i da će se osnivači kada predaju upravljačka prava državi, odreći tih prava i na sljedeće dvije godine nakon što odluka o završenoj sanaciji stupi na snagu.

Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda i gradonačelniku Grada Zagreba.

Odbor za zdravstvo kao matično radno tijelo razmotrio je i Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća disanja", što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor nije podržao (s 2 glasa "za" i 2 glasa "suzdržana") Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini da ne donese Zaključak o prihvaćanju ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća disanja".

U raspravi je istaknuto da je, u trenutku kada se smanjuju sredstva za postojeće zdravstvene ustanove, potrebno pribaviti mišljenje Ministarstva zdravlja o potrebi osnivanja ove zaklade, posebice zato što je Odbor već raspravljao o ovoj točki na 32. sjednici Odbora za zdravstvo 19. travnja 2012. kada je istaknuto da u Gradu Zagrebu postoje 3 gradske i 1 državna zdravstvena ustanova, koje imaju dovoljan kapacitet i dovoljno stručnih kadrova za prevenciju i liječenje plućnih bolesti.