Odbor za zaštitu okoliša

Djelokrug rada:

(1) Odbor za zaštitu okoliša prati odnose na području zaštite okoliša, a osobito u vezi sa:

  1. zaštitom prirodnih dobara;
  2. saniranjem devastiranog okoliša;
  3. zagađivanjem i onečišćavanjem prirode;
  4. korištenjem i upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje stanja u okolišu.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:    

članovi:

Marija Brajdić Vuković
Robert Faber
Slaven Dobrović
Mario ŽupanKontakti:

osoba za kontakt: Aleksandra Šujica

e-mail adresa: aleksandra.sujica@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1911
telefaks: 01 610 0097