Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika

Djelokrug rada:

(1) Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika:

1. razmatra prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja se odnose na sustav civilne zaštite, sustav domovinske sigurnosti u dijelu u kojem je angažiran Grad Zagreb, zaštitu od požara, elementarnih nepogoda, prilagodbu klimatskim promjenama, vatrogastvo, opću sigurnost građana i imovine, prevenciju urbanih rizika, zaštitu kritične infrastrukture, tajnost podataka, informacijsku sigurnost, sigurnost u prometu, druge moguće ugroze u urbanim sredinama te sigurnosne pokazatelje;
2. razmatra godišnja izvješća o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Gordan Bosanac

članovi:

Daniela Širinić
Ivana Kekin
Slaven Dobrović
Vladimir IvičekKontakti:

osoba za kontakt: Jadranka Vranjković

e-mail adresa: jadranka.vranjkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1925
telefaks: 01 610 0097