Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

Djelokrug rada:

(1) Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo prati odnose u području poljodjelstva, šumarstva i vodoprivrede, a osobito u vezi sa:

  1. unapređivanjem i razvojem poljoprivrede i šumarstva;
  2. razvojem vodnog gospodarstva;
  3. očuvanjem poljoprivrednih površina, šuma i voda;
  4. poticanjem udruživanja i edukacije poljoprivrednih proizvođača i potrošača;
  5. zaštitom životinja;
  6. lovstvom.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata u vezi s navedenim djelatnostima i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
(3) Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za razvoj i unapređenje stanja u tim djelatnostima.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Davorka Moslavac Forjan

članovi:

Branko Ančić
Vilim Matula
Slaven Dobrović
Gordana RusakKontakti:

osoba za kontakt: Jadranka Vranjković

e-mail adresa: jadranka.vranjkovic@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1925
telefaks: 01 610 0097