Odbor za mladež

Djelokrug rada:

  1. Odbor za mladež prati i razmatra kvalitetu života mladih u Gradu Zagrebu, probleme mladih, aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba i zaštitu djece i mladih od svih oblika ovisnosti i nasilja.
  2. Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču djece i mladih i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
  3. Odbor predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje položaja djece i mladih.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Marin Živković

članovi:

Marija Krnić
Mauro Sirotnjak
Stjepan Horvat
Lovro MarkovićKontakti:

osoba za kontakt: Berislav Paitz

e-mail adresa: berislav.paitz@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1920
telefaks: 01 610 0097