Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Djelokrug rada:

(1) Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju:

  1. predlaže Gradskoj skupštini smjernice za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba;
  2. predlaže gradonačelniku godišnji program međugradske i međunarodne suradnje Gradske skupštine;
  3. podnosi Gradskoj skupštini izvješće o izvršenju godišnjeg programa međugradske i međunarodne suradnje koje se odnosi na aktivnosti Gradske skupštine;
  4. obavlja i druge poslove određene aktima Gradske skupštine.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču međugradske i međunarodne suradnje i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Branko Ančić

članovi:

Jelena Miloš
Gordan Bosanac
Marko SladoljevKontakti:

osoba za kontakt: Ira Kapor

e-mail adresa: ira.kapor@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1912
telefaks: 01 610 0097