Maksimilijan ŠimrakOsobni podaci:
Rođen: 23. 8. 1994., Zagreb
 
Obrazovanje: VSS
  • magistar prava
Pripadnost političkoj stranci:
  • Hrvatska demokratska zajednica
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • član Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • član Odbora za obrazovanje, sport i mlade
Kontakt: