Klub gradskih zastupnika Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

predsjednica:  Gordana Rusak

članovi:

Višnja Fortuna
Nenad Predovan