Klub gradskih zastupnika Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

predsjednica:  Jelena Pavičić Vukičević

članovi:

Otto Barić
Višnja Fortuna
Ljubo Jurčić
Marijan Tomurad