Rezultati izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

15. rujna 2020.
 

Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14), članka 4. stavka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17 i 22/17) i članka 41. stavka 12. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 36. sjednici, 14. rujna 2020., raspravila je i prihvatila Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba što ga je podnio Odbor za izbor i imenovanja te je tajnim glasovanjem izabrala članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba:
 
1. ČLAN: DOMAGOJ BAČIĆ
Zamjenik člana: Ante Bačić
 
2. ČLAN: ROKO GRUJA
Zamjenik člana: Ivan Derk
 
3. ČLANICA: JELENA JAGNJIĆ
Zamjenik članice: Matija Kralj
 
4. ČLAN: FILIP KLINAC
Zamjenik člana: Otto Singer
 
5. ČLAN: IVAN LACO
Zamjenica člana: Doris Vrebac
 
6. ČLANICA: DORA MIKETEK
Zamjenik članice: Ivan Biošić
 
7. ČLANICA: INES OREŠKOVIĆ
Zamjenik članice: Ante Orešković
 
8. ČLAN: MAKS PREBEG
Zamjenik člana: Mario Matić
 
9. ČLAN: MAKSIMILIJAN ŠIMRAK
Zamjenica člana: Tea Jerković
 
10. ČLAN: ALEN ŠUKURICA
Zamjenica člana: Paula Bačić
 
11. ČLANICA: LARA TOMKIĆ
Zamjenica članice: Ana Tomkić
 
12. ČLANICA: LUCIJA TOPOLOVEC
Zamjenik članice: Ivan Luis Glavich Mandarić
 
13. ČLAN: NIKOLA TOPOLOVEC
Zamjenik člana: Mario Oraić
 
14. ČLAN: IVAN UZELAC
Zamjenik člana: Antonio Žulj
 
15. ČLAN: PETAR VRANJKOVIĆ
Zamjenica člana: Matea Šoljić
 
 
KLASA: 021-05/20-01/241
URBROJ: 251-01-03-20-2
Zagreb, 14. rujna 2020.
 
 
PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE
 
prof. dr. sc. Drago Prgomet, v.r.