RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA

09.01.2015.
RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA
Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba, Odbor za javna priznanja raspisao je  JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA.

NATJEČAJ je objavljen u dnevnom tisku (Večernjem listu i Jutarnjem listu) 3. siječnja 2015.

Ujedno su OBAVIJEST o raspisivanju JAVNOG NATJEČAJA i tekst JAVNOG NATJEČAJA objavljeni i na službenoj web stranici Grada Zagreba, na sljedećem linku:

JAVNI POZIVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Rok za podnošenje prijedloga je do 28. siječnja 2015.

Prijedlozi se podnose Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda br. 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom:

"PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE GRADA ZAGREBA – NE OTVARAJ."


Sve ostale informacije nalaze se u natječajnom tekstu.