PRVA FAZA MODERNIZACIJE STARE GRADSKE VIJEĆNICE

20.11.2017.
PRVA FAZA MODERNIZACIJE STARE GRADSKE VIJEĆNICE U funkcioniranju Gradske skupštine Grada Zagreba u ponedjeljak 20. studenoga napravljen je velik iskorak. Naime, u rad je puštena prva faza Sustava elektroničkoga glasovanja s osnovnim, tj. najjednostavnijim funkcionalnostima koje sustav omogućuje (za, protiv, suzdržan), a u idućim fazama planira se omogućiti i prijava za raspravu te ostale mogućnosti sukladno Poslovniku (prijava za repliku, povreda Poslovnika, ispravak netočnog navoda).

- Dobit ćemo na brzini, na kvaliteti. Danas je prvi dan, gradski zastupnici pokazali su velik interes i educirali se. Ovo je velik iskorak u radu Gradske skupštine Grada Zagreba – kazao je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba dr. sc. Andrija Mikulić.

Nabavljena su prijenosna računala, a svaki zastupnik će se prijaviti i odjaviti u sustav s pomoću personaliziranih identifikacijskih memorijskih kartica, s imenom i prezimenom i slikom pojedinog zastupnika. Zastupnici zadužuju računala te se ona nakon svake održane sjednice spremaju i pohranjuju do idućega korištenja.

Kao što je poznato, zgrada Stare gradske vijećnice zaštićeno je kulturno dobro i svi su radovi izvedeni uz odobrenje i suglasnost Gradskog ureda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Oprema za glasovanje je mobilna kako se ne bi morali raditi veći zahvati u prostoru (bušenje klupa itd.), a i zato što se u dvorani A, osim sjednica, često održavaju i druga događanja.

Inače, elektronički sustav glasovanja na sjednicama Gradske skupštine dio je nadogradnje postojećega aplikativnog sustava Sjednice Gradske skupštine i sustava za snimanje na sjednicama Gradske skupštine. Cijena kompletne nabave nadogradnje sukladno Odluci o odabiru, Ponudi – ponudbenom listu Izvršitelja i Troškovniku iznosi 1.489.900,00 kn bez PDV-a te je riječ o otvorenom postupku nabave male vrijednosti.