PREDSJEDNIK GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA OBIŠAO MAKSIMIR

06.09.2019.
PREDSJEDNIK GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA OBIŠAO MAKSIMIR
Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba prof.dr.sc. Drago Prgomet sa suradnicima je obisao Gradsku četvrt Maksimir.

Zahvaljujući izuzetnom trudu Vijeća gradske četvrti Maksimir, velik je broj realiziranih projekata.

Međutim, Osnovna škola Bukovac u vrlo je lošem stanju.

Škola je izgrađena 1967. godine i nadograđivana je u nekoliko navrata. Danas škola ima 693 učenika. Većina njih se, pored školskih, bavi i izvanškolskim aktivnostima te postižu zavidne rezultate. 
Projekt obnove škole traži zajednički napor svih razina i svakako će biti prioritet Gradske skupštine.