Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

14.02.2013.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo je na 34. sjednici jednoglasno prihvatilo sljedeći D N E V N I R E D:

Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015.
- utvrđivanje prijedloga
Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015.
- utvrđivanje prijedloga

Prijedlog su obrazložile predsjednica radne skupine Morana Paliković Gruden i predsjednica Povjerenstva Melita Mulić.

U raspravi su sudjelovale: Ljiljana Klašnja, Morana Paliković Gruden, Melita Mulić, Nura Ismailovski, mr.pharm., dr. sc. Maja Mamula, Margareta Mađerić i Željka Mandić.

Nakon rasprave Povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015. te jednoglasno predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog i donese Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015.
Izvjestiteljica na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba bit će Melita Mulić, predsjednica Povjerenstva.