Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

21.11.2012.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova na 33. sjednici, 21. studenog 2012., razmotrio je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013.
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015.
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013.
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013.
* prvo čitanje - prethodna rasprava, što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Povjerenstvo za ravnopravnost spolova nije podržalo ( 1 glas "protiv" i 5 glasova"suzdržanih") Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2013.,
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2013.,
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2014. - 2015.,
- Prijedlog programa i projekata od socijalnog značenja u 2013. i
- Prijedlog programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2013. u predloženom tekstu. za prvo čitanje - prethodnu raspravu na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.

Povjerenstvo je u raspravi postavilo pitanje da li je u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2013.ugrađena obveza iz točke 3. Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba, od 19. rujna 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/12), odnosno da li je njime osigurana jedna trećina ukupnih financijskih sredstava koja su potrebna za prilagodbu prostora osobama s invaliditetom kako bi se ispunile obveze Grada Zagreba na temelju Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Dana je primjedba da u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2013. u razdjelu 010. Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje nisu predviđena sredstva za mamografiju. Postavljeno je pitanje zašto je u 2013. godini izostavljena preventivna mobilna mamografija koja je izuzetno važna za zaštitu zdravlja žena, a koja je prethodnih godina u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar uspješno provođena.

S obzirom da je sukladno Prijedlogu Programa i projekata iz područja promicanja zdravlja u 2013. predviđeno razvijanje strategije zdravlja žena, Povjerenstvo preporuča da se Prijedlog Proračuna za drugo čitanje dostavi zastupnicima na 4. razini ekonomske klasifikacije kako bi se vidjelo jesu li predviđena sredstva za donošenje navedene strategije.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, u skladu s člankom 110., stavkom 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, svoje izvješće upućuje gradonačelniku Grada Zagreba i Odboru za financije, matičnom radnom tijelu za ovu točku dnevnog reda.