POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA ZAGREBA

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.
 

Djelokrug rada:

  1. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova;
  2. izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova;
  3. provodi mjere iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovu provođenju;
  4. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva;
  5. razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskoj skupštini Grada Zagreba predlažu drugi ovlašteni predlagatelji;
  6. daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova;
  7. potiče suradnju s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
  8. obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.
 
predsjednik:   Kazimir Ilijaš
članovi: Ljubica Matijević-Vrsaljko
Silva Žele
Vesna Roje
Kostadinka Velkovska
Nevenka Šernohorst
Maja Mamula
Anka Jurišić Kvesić
Željka Antunović
 


Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/16)
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)