Odluka Ustavnog suda

27.03.2012.
Odluka Ustavnog suda

 Nakon što je bivši ministar zdravstva Darko Milinović 24. lipnja 2010. godine, donio odluku o Mreži bolnica, te nakon što je ova odluka počela vrijediti 30. srpnja te iste godine, na sjednici vijeća HZZO-a, ukinuo je i proračune gradskih bolnica što je značilo "brisanje" pet zagrebačkih bolnica. Svoju odluku ministar je opravdavao odredbom iz članka 37. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Iznimno žestoko protivljenje Gradske skupštine Grada Zagreba, kao i Gradskog ureda za zdravstvo, argumentirano je člankom 134. Ustava RH.

23. rujna 2010. godine Gradska skupština Grada Zagreba podnijela je Ustavnom sudu Zahtjev za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Ustavom Republike Hrvatske.

6. ožujka 2012. godine Ustavni sud je donio Odluku o ukidanju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti te odredilo da navedeni članak prestaje važiti 15. srpnja 2012. godine, nadalje u ocjeni Ustavnog suda nalazi se i sljedeće: "…narušen je i temeljni postulat pravne države jer je došlo do poremećaja u nadležnosti između jedinica područne (regionalne) samouprave i države u poslovima zdravstvene zaštite u odnosu na nadležnost koje su propisane člankom 129a. Ustava, zadiranjem zakonodavca u ustavne ovlasti jedinica područne ( regionalne) samouprave."

Iako je ovom Odlukom potvrđeno mišljenje Gradske skupštine Grada Zagreba, a Grad Zagreb kao osnivač ponovo pod svoje dobio važan, vitalni, dio zaštite građana, ipak, tek se može nagađati kakve će posljedice po funkcioniranje cijelog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, imati protuustavno provedena zdravstvena reforma bivše Vlade RH, odnosno Ministarstva zdravstva.