Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

20.12.2012.
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Zastupnici su na 46. Sjednici donijeli Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
Prijedlogom izmjena i dopune Odluke o komunalnom doprinosu cilj je potaknuti građane na nove investicije u graditeljstvu te da se kroz poticanje gradnje novih objekata ubrza i otvaranje novih radnih mjesta u proizvodnim granama gospodarstva. Također je namjera ovih izmjena i dopuna Odluke omogućavanje građanima koji imaju nelegalno izgrađene objekte na području grada Zagreba da se odluče na prijavljivanje legalizacije u zakonskom roku. Ciljanim učincima ovih izmjena namjera je ostvariti rast gradnje novih objekata i legalizacije postojećih i kroz povećanu naplatu komunalnog doprinosa kvalitetnije ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Visokom cijenom komunalnog doprinosa najviše su pogođeni građani koji žive u naseljima koja se nalaze u četvrtoj zoni komunalnog doprinosa, te je i sniženje cijena po zonama najviše prilagođeno građanima četvrte zone u svrhu poticanja navedenih novih gradnji odnosno legalizacije (umanjenje je u postotcima po zonama – 15% za prvu, 20% za drugu, 25% za treću i 30% za četvrtu zonu) što je uz popust od 25% za jednokratno plaćanje do 600m3, dodatna stimulativna mjera. Povećava se i obujam stambene građevine na koji je moguće odobriti oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa s osnova socijalnih kriterija na 450m3, u slučajevima izgradnje odnosno legalizacije stambenog objekta za osobne potrebe fizičke osobe. Radi poticanja građana na legalizaciju objekata predlaže se produljenje roka otplate komunalnog doprinosa u legalizaciji na rok do deset godina uz osiguranje naplate tražbine grada, stoji u obrazloženju Odluke.
Predmetne izmjene i dopuna inicirane su brojnim upitima građana Grada Zagreba, zbog čega se očekuju pozitivni učinci u praksi i povećani odaziv građana na ozakonjene nezakonito izgrađenih objekata.