Odluka o građevinskom zemljištu

30.03.2012.
Odluka o građevinskom zemljištu

 

 Na jučerašnjoj, 35. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba donesena je Odluka o građevinskom zemljištu, a čiji su predlagatelji bili gradonačelnik te klubovi gradskih zastupnika SDP-a, nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i Klub gradskih zastupnika HSU-a, nakon što su objedinjili svoje prijedloge ove Odluke.

Ovom se odlukom propisuje uređenje građevinskog zemljišta na području Grada Zagreba upravljanje građevinskim zemljištem i stjecanje građevinskog zemljišta u vlasništvo Grada. Odredbe ove odluke ne primjenjuju se na davanje u zakup javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata i pokretnih naprava (čl. 1.)

Osobito je važan čl. 8 Odluke prema kojem se definira tržišna vrijednosti građevinskog zemljišta, a koji glasi : "Tržišna vrijednost građevinskog zemljišta je procijenjeni iznos izražen u novcu, za koji bi se zemljištem trebalo prometovati između kupca i prodavatelja na dan vrednovanja, bez utjecaja neuobičajenih ili osobnih okolnosti, nakon odgovarajućeg istraživanja tržišta, uzimajući u obzir poštenu ravnotežu između zahtjeva općeg interesa i prava pojedinca na mirno uživanje svojeg vlasništva.

Početna cijena građevinskog zemljišta na temelju ove odluke je tržišna vrijednost prema nalazu sudskog vještaka, odnosno nalazu ovlaštenog stručnjaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina."

Nadalje, važno je istaknuti da će provođenjem ove Odluke, Grad Zagreb, između ostalog, dobiti Registar građevinskog zemljišta, naime, građevinska zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba upisivati će se i voditi u Registru građevinskog zemljišta u bazi podataka pod nazivom "Upravljanje imovinom Grada". (čl.9. stavak 1.) Upis građevinskog zemljišta u Registar građevinskog zemljišta obavljat će se prema lokaciji (katastarskoj općinama i brojevima čestica), vrsti (poljoprivredno, izgrađeno građevinsko zemljište, neizgrađeno građevinsko zemljište), površini (broj hektara, kvadratnih metara) pri čemu se vodi računa ne samo o vrsti nego i namjeni zemljišta.

Registar će uspostaviti i voditi Gradski ured za imovinsko- pravne poslove i imovinu Grada.

Način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra, te vrsta podataka koja se neće javno objavljivati, propisat će se pravilnikom koji donosi gradonačelnik.

Izvjestitelji u ime predlagatelja bili su: Ines Bravić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko- pravne poslove i imovinu Grada i Jurica Meić, gradski zastupnik.

Uvodno izlaganjeJurice Meića pogledajte u video galeriji: http://www.skupstina.zagreb.hr//default.aspx?id=475