Odbor za zdravstvo

20.04.2012.
Odbor za zdravstvo

Članovi Odbora za zdravstvo razmotrili su ZagrebPlan - Razvojnu strategiju Grada Zagreba, Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova, s 3 glasa "suzdržana" i 2 glasa "za", nije podržao ZagrePlan. Većina članova Odbora smatra da o ovom materijalu nije moguće mjerodavno raspravljati, s obzirom na to da materijal članovima Odbora nije pravodobno dostavljen. Od dostave materijala do održavanja sjednice Odbora prošlo je samo dva dana.

 Izvješće o stanju i kretanju osnovnih sigurnosnih pokazatelja na području Grada zagreba u 2011. godini prihvatili su jednoglasno.

Prijedlog zaključka o visini naknade za obavljanje kontrolnog pregleda umrlih osoba prije kremiranja članovi Odbora podržali su jednoglasno te se predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog te da donese Zaključak o visini naknade. Odbor svoje izvješće upućuje Odboru za financije koje je matično radno tijelo za ovu točku dnevnog reda.

Odbor je razmatrao, kao matično radno tijelo, prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća disanja", što ga je podnio gradonačelnik Grada Zagreba.

Nakon rasprave Odbor većinom glasova (s 3 glasa "protiv" i 2 glasa ''za'') nije podržao Prijedlog i predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da ne donese Zaključak o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća disanja'' jer u Gradu Zagrebu postoje 3 gradske i 1 državna zdravstvena ustanova, koje imaju dovoljan kapacitet i dovoljno stručnih kadrova za prevenciju i liječenje plućnih bolesti.